efines.pl

eFines.pl
Show Sidebar
| |

RRSO – czym jest, jak obliczyć i co warto o nim wiedzieć?

osoba siedzi przy stole i liczy na kalkulatorze

Ubiegając się o kredyt hipoteczny, gotówkowy, konsolidacyjny czy nawet zwykłą pożyczkę pozabankową – zawsze warto wiedzieć, jak ocenić całkowite koszty finansowania. W trakcie analizowania dostępnych ofert trzeba uwzględnić wiele parametrów, aby ocenić opłacalność podpisania umowy z danym bankiem lub firmą pożyczkową. Jednym z kluczowych elementów jest właśnie RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania. Z tego artykułu dowiesz się, czego dotyczy ten wskaźnik i jak można go interpretować.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – co to takiego?

W sektorze bankowości jest wiele zagadnień, które nie są najłatwiejsze do wyjaśnienia. Wielu kredytobiorców nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, na jakiej podstawie można oszacować całkowite koszty zaciągniętego zobowiązania. Do tego służy między innymi wskaźnik RRSO. Ten jest wyrażany jako wartość procentowa odsetek od całej kwoty zaciągniętego zobowiązania.

RRSO jest najczęściej wykorzystywaną miarą, która pozwala na precyzyjne wyznaczenie kosztów związanych z uruchomieniem kredytu lub pożyczki. Na podstawie tego parametru kredytobiorcy mogą szybko ocenić atrakcyjność proponowanej oferty i podjąć decyzję o podpisaniu umowy.

Zgodnie z aktualnymi przepisami wynikającymi z Ustawy Prawo bankowe każda instytucja finansowa jest zobligowana do tego, aby podawać wartość RRSO w swoich ofertach. 

Od czego zależy wartość RRSO?

Każdy kredytobiorca powinien wiedzieć, że na całkowite koszty zaciągniętego zobowiązania składa się nie tylko oprocentowanie bazowe i prowizja pożyczko- lub kredytodawcy. To także wiele innych kosztów, które nie zawsze są jasno wskazane w ofertach. Wiele z nich jest ukrytych pod nazwą RRSO, a ten wskaźnik składa się z takich parametrów, jak:

  • oprocentowanie bazowe, czyli podstawowa wartość określająca odsetki od zaciągniętego zobowiązania,
  • prowizja banku lub firmy pożyczkowej,
  • koszty uruchomienia finansowania oraz obsługi kredytowej,
  • koszty dodatkowych usług wymaganych przez bank lub firmę pozabankową.

Na wartość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania składa się wiele czynników, które będą rzutować na całkowite koszty odsetkowe zaciągniętego zobowiązania. Z definicji: RRSO to zbiór wszystkich kosztów naliczanych w ramach uruchomionej umowy kredytu lub pożyczki.

Obliczanie RRSO – czy to ma sens?

Osoby ubiegające się o kredyt albo pożyczkę powinny wiedzieć, czym jest wskaźnik RRSO. Niemniej jednak jego samodzielne obliczenie wymagałoby zastosowania dość skomplikowanego wzoru ustalonego przez Ustawę o kredycie konsumenckim.

Interpretacja wzoru na RRSO przez kredytobiorców bywa problematyczna, dlatego w celu oszacowania opłacalności podpisania umowy lepiej skontaktować się z ekspertem kredytowym, np. przez funkcjonalną aplikację efines.pl.

Do obliczenia wskaźnika RRSO potrzebne są informacje o: kwocie kredytu i okresie spłaty, oprocentowaniu, prowizji, kosztach dodatkowych oraz rodzaju wybranych rat – równe lub malejące.

Aby nieco ułatwić zrozumienie tego, jak trzeba wyliczać RRSO, posłużymy się przykładem:

Kredyt na kwotę 500 złotych z okresem spłaty 25 dni i całkowitymi kosztami finansowania w kwocie 0 złotych. Biorąc pod uwagę, że spłata odbędzie się jednorazowo, RRSO w takiej sytuacji będzie wynosić ok. 33%.

Od czego jest uzależniona wartość wskaźnika RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania to wskaźnik, który jest mocno uzależniony od indywidualnych warunków finansowania zaproponowanych przez bank lub firmę pożyczkową. Kilka czynników, które najbardziej wpływają na wysokość RRSO to:

  • rodzaj zaciąganego zobowiązania – kredyty bankowe mają najczęściej korzystniejsze RRSO niż chwilówki,
  • okres spłaty zadłużenia – jeśli wydłużysz okres spłaty zobowiązania, RRSO ulegnie zmniejszeniu,
  • typ zabezpieczenia kredytu – wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczenia zobowiązania może skutkować obniżeniem RRSO,
  • prawo obowiązujące w sektorze bankowości – Ustawodawstwo może określać maksymalną wartość kosztów kredytowych, co wpływa na wskaźnik RRSO.

Można powiedzieć, że to podstawowy parametr, który dotyczy całkowitych kosztów finansowania, a tym samym opłacalności wyboru konkretnej oferty finansowania.

Ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na banki komercyjne oraz instytucje pozabankowe obowiązek wskazywania parametru RRSO we wszystkich materiałach marketingowych i promocyjnych.

Jak RRSO wpływa na koszty zaciągnięcia nowego zobowiązania?

W dzisiejszych czasach każda instytucja finansowa musi przedstawiać swoje oferty tak, aby nie tylko zachęcić potencjalnego klienta do złożenia wniosku, ale także jasno wskazać całkowite koszty. W praktyce niskie RRSO oznacza, że kredyt lub pożyczka jest dość atrakcyjną ofertą.

Wskaźnik RRSO może też wynosić 0% – taka sytuacja ma miejsce najczęściej w odniesieniu do ofert firm pożyczkowych, które chcą przyciągnąć uwagę nowych klientów. Takie propozycje finansowania nie generują żadnych kosztów. To oznacza, że konsument oddaje tyle, ile pożyczył, ale przy zachowaniu terminowości spłaty zobowiązania.

RRSO w praktyce – o czym trzeba pamiętać?

Na etapie poszukiwania idealnej oferty finansowania dopasowanej do swoich potrzeb musisz pamiętać o dokładnej weryfikacji wskaźnika RRSO. W przeciwnym razie Twoje szanse, że podpiszesz korzystną umowę kredytu lub pożyczki drastycznie spadają. Obliczenie wartości RRSO ma sens tylko wtedy, kiedy dla kredytobiorcy liczy się szybka ocena całkowitych kosztów finansowania.

Niemniej jednak sugerowanie się wyłącznie RRSO nie jest dobrym rozwiązaniem. W celu wybrania jak najlepszej oferty finansowania dla siebie warto sprawdzić też: maksymalną dostępną kwotę i okres spłaty, oprocentowanie, wartość prowizji i marży, koszty ubezpieczeń i obsługi kredytowej.

Kiedy RRSO będzie wyższe? Przede wszystkim wtedy, kiedy zaciągasz zobowiązania pozabankowe okraszone podwyższonym ryzykiem po stronie pożyczko- lub kredytodawcy. W takich sytuacjach instytucja finansowa może naliczać dodatkowe koszty odsetkowe, co przełoży się na wskazania RRSO.

Choć w przypadku krótkoterminowych zobowiązań RRSO jest dość wysokie, to jednak generuje to pewne oszczędności. Krótki okres spłaty to brak możliwości naliczenia wysokich kosztów odsetkowych w skali roku lub całego okresu spłaty zobowiązania.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania – FAQ

Do jakich zobowiązań finansowych odnosi się wskaźnik RRSO?

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dotyczy praktycznie każdego zobowiązania finansowego: kredytów hipotecznych, gotówkowych, konsolidacyjnych, samochodowych, kart kredytowych, limitów na koncie, pożyczek ratalnych oraz chwilówek.

Czy RRSO jest obowiązkowym wskaźnikiem dla zobowiązań bankowych i pozabankowych?

Tak, Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje, że każda oferta finansowania powinna mieć jasno wskazaną wartość RRSO tak, aby klient mógł się z nią zapoznać przed podpisaniem umowy,

Czy niższe RRSO oznacza tańszy kredyt?

Na ogół tak, aczkolwiek krótkoterminowe zobowiązania finansowe będą okraszone wyższym wskaźnikiem Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania. Mimo to kredyt lub pożyczka będą dość tanie w spłacie, chociażby ze względu na krótki okres finansowania, a więc brak możliwości naliczenia wysokich odsetek.

RRSO chwilówek – dlaczego jest tak wysokie?

Powodem, dla którego w przypadku ofert pożyczek pozabankowych i chwilówek wskaźnik RRSO wynosi nawet kilkaset procent, jest fakt, że krótki termin na spłatę zadłużenia podnosi ten parametr. Co więcej, chwilówki na 30 dni mogą mieć RRSO na poziomie nawet ponad 1000%. To jednak nie oznacza, że taka propozycja finansowania nie jest godna uwagi.

Czy niskie RRSO zawsze wskazuje na tańszą ofertę finansowania?

Niestety nie. W praktyce znaczna większość kredytobiorców i pożyczkobiorców kieruje się zasadą, że im niższe RRSO, tym niższe koszty finansowania. Nic bardziej mylnego. Od opłacalności podpisania umowy zależy wiele czynników, a obliczanie RRSO ma sens tylko wtedy, kiedy porównanie dotyczy dwóch ofert kredytów lub pożyczek o takich samych albo zbliżonych parametrach.