efines.pl

eFines.pl
Show Sidebar
| |

Oświadczenie a zaświadczenie o dochodach – czym różnią się te dokumenty?

Laptop na biurku

Każdy kredytobiorca powinien mieć świadomość tego, jakie dokumenty są wymagane przez banki i firmy pożyczkowe na etapie ubiegania się o kredyt albo pożyczkę. Zależnie od wewnętrznych procedur danej instytucji wymagany jest jeden z dwóch dokumentów dochodowych, czyli zaświadczenie albo oświadczenie o dochodach. Chcesz dowiedzieć się, jakie są różnice pomiędzy tymi dokumentami? W tym artykule znajdziesz kilka praktycznych informacji o różnicach i zastosowaniach takich dokumentów dochodowych.

Zaświadczenie o dochodach – co to takiego?

Banki komercyjne w Polsce w większości przypadków wymagają dostarczenia zaświadczenia o dochodach na druku od pracodawcy. To dokument potwierdzający czas trwania i rodzaj umowy podpisanej z zakładem pracy, a także wysokość miesięcznych dochodów osiąganych przez pracownika. Osoby składające wnioski kredytowe powinny wcześniej zadbać o to, aby zdobyć zaświadczenie o dochodach, a także wygenerować wyciągi z konta bankowego. W ten sposób można znacznie przyśpieszyć proces ubiegania się o kredyt.

W zaświadczeniu o dochodach powinny znajdować się następujące informacje:

  • dane pracodawcy i pracownika (wraz z numerem PESEL oraz serią i numerem dowodu osobistego),
  • czytelny podpis i pieczątka z zakładu pracy,
  • wskazanie dokładnych miesięcznych dochodów (podstawa + premia uznaniowa),
  • czas obowiązywania umowy pracodawcy z pracownikiem,
  • stanowisko, które obejmuje osoba wnioskująca o kredyt bankowy.

Takie informacje poświadczone podpisem i pieczątką od pracodawcy są wiarygodnym źródłem danych dla banku, które przydają się na etapie weryfikacji wiarygodności potencjalnego kredytobiorcy. Niemniej jednak banki mają prawo skontaktować się z zakładem pracy, celem potwierdzenia danych przekazanych na zaświadczeniu.

Oświadczenie o dochodach – co to za dokument?

Oświadczenie o dochodach jest nieco prostszym dokumentem, który może zostać sporządzony indywidualnie przez wnioskodawcę, bez potrzeby poświadczenia wprowadzonych danych przez pracodawcę. To swego rodzaju deklaracja miesięcznej wysokości dochodów, która jest potrzebna do weryfikacji potencjalnego klienta – najczęściej przez firmę pożyczkową. Niestety banki raczej nie uwzględniają oświadczenia o dochodach, gdyż wiąże się to ze zwiększonym ryzykiem udzielenia finansowania.

Oświadczenie a zaświadczenie o dochodach – poznaj różnice!

W dzisiejszych czasach praktycznie każdy może skorzystać z oferty produktów finansowych w bankach i firmach pożyczkowych. Niemniej jednak do uzyskania pozytywnej decyzji o przyznaniu wsparcia finansowego trzeba pozytywnie przejść weryfikację prowadzoną przez bank lub pożyczkodawcę. Tutaj kluczowe będzie dostarczenie jednego z dwóch wymaganych dokumentów: oświadczenia lub zaświadczenia o dochodach.

W poniższej tabeli przedstawiamy najważniejsze różnice pomiędzy tymi dwoma dokumentami.

Oświadczenie o dochodach

Zaświadczenie o dochodach

można sporządzić je samodzielnie bez udziału osób trzecich

przygotowuje je pracodawca lub pracownik uprawniony do wydawania takich dokumentów

można je napisać w ciągu kilku minut

czas przygotowania zaświadczenia zależy od tego, jak szybko pracodawca zobowiąże się do wydania dokumentu

gwarantem prawidłowo wprowadzonych danych jest osoba wnioskująca o kredyt lub pożyczkę

pracodawca odpowiada za wprowadzenie poprawnych danych dochodowych

nie ma konieczności wprowadzania dokładnych informacji, a jedynie orientacyjną wartość dochodu

konieczne jest uzupełnienie dokładnych danych dochodowych oraz informacji o warunkach umowy z pracownikiem

Ogólnie rzecz biorąc oświadczenie o dochodach, jest znacznie mniej skomplikowanym dokumentem, który można przygotować nawet w kilka minut. Głównie z tego względu akceptują go głównie instytucje pozabankowe, które udzielają pożyczek i chwilówek online. Dzięki temu proces weryfikacji oraz udzielenia pożyczki przez internet nie zajmuje więcej czasu niż kilkanaście minut.

Zaświadczenie o dochodach jest dokumentem sprawdzanym przez banki komercyjne udzielające kredytów: hipotecznych, gotówkowych, konsolidacyjnych, a nawet samochodowych. Wszędzie tam, gdzie w grę wchodzą wyższe kwoty zobowiązań i większe ryzyko udzielenia wsparcia finansowego, konieczne jest przygotowanie zaświadczenia o dochodach – najlepiej na druku wskazanym przez bank wraz z podpisem i pieczątką od pracodawcy.

Oświadczenia i zaświadczenia o dochodach – FAQ

Czy oświadczenie o dochodach musi mieć charakter pisemny?

Nie ma obowiązku dostarczania oświadczenia o dochodach do pożyczkodawcy w formie pisemnej. Ubiegając się o pożyczkę online, często wystarczy tylko wskazać orientacyjną wartość swoich dochodów. To wystarczy, aby otrzymać wsparcie finansowe z minimum formalności do załatwienia.

Czy zaświadczenie o dochodach wpływa na zdolność kredytową?

Tak, dane podane w zaświadczeniu o dochodach mogą oddziaływać bezpośrednio na zdolność kredytową potencjalnego kredyto- lub pożyczkobiorcy. Im wyższa wartość dochodów, tym większa realna zdolność kredytowa. Należy jednak pamiętać, że dane wpisane w zaświadczeniu powinny być zawsze zgodne z prawdą. W przeciwnym razie wnioskodawca może zostać oskarżony o wyłudzenie kredytu lub pożyczki, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do nawet 5 lat.

Jak długo jest ważne zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach na druku od pracodawcy jest najczęściej ważne 30 dni od daty wystawienia dokumentów. Aktualne przepisy bankowe nie narzucają jednak dokładnego terminu ważności takich dokumentów dochodowych.

Czy pracodawca może odmówić wydania zaświadczenia o dochodach?

W teorii tak, ale w praktyce pracodawcy bezproblemowo wystawiają wymagane zaświadczenia o dochodach. To nic nie kosztuje i zajmuje tylko kilkanaście minut, aby wprowadzić dokładne dane dochodowe i informacje pracownicze do dokumentu.