efines.pl

eFines.pl
Show Sidebar
| |

Czy kredyt gotówkowy można spłacić wcześniej?

Kobieta w okularach trzyma kubek, laptop i notes

Spłata zobowiązania bankowego przed czasem zawsze jest możliwa. Wystarczy w tym celu skontaktować się z przedstawicielem banku i złożyć dyspozycję wcześniejszej spłaty zobowiązania. Jak to zrobić, aby nie narazić się na dodatkowe koszty? Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego zawsze jest możliwa? Przeczytaj poniższy wpis i dowiedz się, z czym wiąże się wcześniejsze uregulowanie kredytu gotówkowego w całości.

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego – na czym polega?

Kredytobiorcy podpisujący umowę z bankiem są zobowiązani do miesięcznych płatności zgodnie z ustalonym harmonogramem spłaty kredytu w zamian za udzielone wsparcie finansowe. W przypadku kredytów gotówkowych jest to kwota nawet do 255 550 złotych – wskazuje na to Ustawa o kredycie konsumenckim.

Choć płatności miesięcznych rat zgodnie z ustalonymi terminami jest obowiązkiem kredytobiorcy, to jednak są też inne rozwiązania, które umożliwiają uregulowanie zadłużenia. Można zdecydować się na częściową nadpłatę kredytu gotówkowego lub całkowitą, co będzie równoznaczne z zamknięciem umowy kredytowej.

Zasada jest prosta. W przypadku chęci wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego konieczne jest złożenie stosownej dyspozycji do banku, który zajmie się przygotowaniem dokumentacji oraz ustaleniem terminu, w którym środki na zamknięcie kredytu zostaną pobrane z konta.

Niestety banki komercyjne mają prawo naliczać dodatkowe odsetki, czyli opłaty związane z obsługą przedterminowo zamkniętego kredytu. Dla instytucji finansowych wcześniejsza spłata kredytu przez klienta nie jest korzystna, gdyż zmniejsza zyski banku. 

Prawo a wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego

Zgodnie z Ustawą z dnia 12 maja 2011 roku o kredycie konsumenckim kredyt gotówkowy jest zobowiązaniem na kwotę nie większą niż 255 550 złotych i jest udzielany odpłatnie. Art. 48 tej Ustawy mówi też, że konsumenci mogą spłacić w całości zobowiązanie przed wymaganym terminem.

Czy wcześniejsza całkowita spłata kredytu gotówkowego ma sens?

Już na etapie poszukiwania nowego źródła finansowania i przed podpisaniem umowy kredytowej warto określić czy w przyszłości planowana jest całkowita wcześniejsza spłata zobowiązania. Dzięki temu można dopasować ofertą finansowania tak, aby bank nie naliczył z tego tytułu dodatkowych odsetek, a to przecież tylko dodatkowe koszty dla kredytobiorcy.

W przypadku większości ofert kredytów gotówkowych wcześniejsza spłata jest darmowa, choć są instytucje, które niestety naliczają dodatkowe opłaty, tzw. prowizję za spłatę przed terminem. Jej wysokość nie może przekraczać 1% wartości spłaconej części kredytu.

Warto jednak dodać, że przepisy narzucają na kredytodawców pewne ograniczenia odnośnie do nakładania dodatkowych prowizji i odsetek. Dwa warunki, które muszą zostać spełnione, aby przy wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego narzucić dodatkowe koszty na kredytobiorcę to:

  • oprocentowanie kredytu gotówkowego musi być stałe,
  • kwota pozostała do spłaty w ciągu następnych 12 miesięcy musi być wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia.

Zazwyczaj warto zdecydować się na wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego, szczególnie jeśli okres finansowania jest dość długi, a to powoduje generowanie wysokich kosztów odsetkowych. To dość prosta procedura, z której może skorzystać każdy chętny kredytobiorca.

Jak przygotować się do wcześniejszej spłaty kredytu gotówkowego?

Kluczem do zawarcia takiej transakcji oraz sprawnego zakończenia umowy kredytowej jest odpowiednie przygotowanie. Jeszcze przed złożeniem dyspozycji wcześniejszej spłaty całkowitej zobowiązania w banku, zawsze warto sprawdzić, jakie są warunki przedterminowego uregulowania zadłużenia. Informacje na ten temat znajdziesz w swojej umowie kredytowej lub otrzymasz bezpośrednio w banku albo u eksperta kredytowego.

Przed rozpoczęciem procedury związanej z wcześniejszą spłatą zobowiązania gotówkowego:

  • przygotuj odpowiednią kwotę na koncie bankowym, aby pokryła 100% spłacanego zobowiązania,
  • sprawdź, jakie prowizje za wcześniejszą spłatę nalicza bank,
  • upewnij się, że uregulowanie zadłużenia nie nadszarpnie domowego budżetu,
  • dowiedz się, jaka kwota prowizji zostanie Ci zwrócona po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego.

Samą nadpłatę kredytu gotówkowego można zrealizować przez internet. Nie ma potrzeby umawiania się na wizytę w placówce banku. Wystarczy w tym celu zalogować się do bankowości online, złożyć stosowną dyspozycję i ustalić termin, w którym środki na spłatę kredytu zostaną pobrane z konta.

Wcześniejsza spłata całkowita kredytu gotówkowego – czy są jakieś alternatywy?

Większość kredytobiorców nie jest w stanie dokonać całkowitej nadpłaty kredytu gotówkowego, szczególnie takiego na znaczną kwotę. To wcale nie oznacza, że nie ma sposobów na zmniejszenie miesięcznych kosztów kredytowych oraz skrócenie okresu spłaty. Takie działania są możliwe poprzez częściową wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego.

Decydując się na regularne nadpłaty zobowiązania, można wybrać jedną z dwóch opcji: zmniejszenie miesięcznych rat kredytu wraz z wygenerowaniem nowego harmonogramu spłaty lub skrócenie okresu kredytowania. Pierwsza opcja redukuje miesięczne obciążenie gospodarstwa domowego, natomiast druga pozwala zmniejszyć całkowite koszty odsetkowe pozostałe do zapłaty.

Całkowita spłata kredytu gotówkowego przed terminem – FAQ

Czy po spłacie kredytu gotówkowego można odzyskać prowizję?

Oczywiście, że tak. Każda całkowita spłata kredytu gotówkowego narzuca na kredytodawcę obowiązek zwrotu naliczonej prowizji, ale tylko w wysokości wprost proporcjonalnej do czasu, o który skrócono czas spłaty zobowiązania.

Czy można uniknąć prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu gotówkowego?

Owszem, można. W tym celu warto zrezygnować z całkowitej spłaty na rzecz dokonania tylko częściowych nadpłat. Dla przykładu: kredytobiorca może nadpłacić 90% kredytu gotówkowego, a pozostałe 10% nie będzie już generować wysokich kosztów. Tym samym bank nie naliczy żadnych prowizji za wcześniejszą spłatę całkowitą.

Jak obliczyć zwrot prowizji po wcześniejszej spłacie kredytu gotówkowego?

Obliczenie prowizji należnej do zwrotu na rzecz kredytobiorcy nie jest trudne. Wystarczy ustalić, jakie są całkowite koszty kredytowe, a wynik ten podzielić przez liczbę dni obowiązywania umowy. Otrzymany wynik trzeba pomnożyć przez liczbę dni, o które został skrócony okres spłaty. W ten sposób można dowiedzieć się, ile pieniędzy bank zwróci po wcześniejszej spłacie całkowitej kredytu gotówkowego.