efines.pl

eFines.pl
Show Sidebar
| |

Chwilówki i pożyczki pozabankowe – kiedy można odstąpić od umowy pożyczki?

mężczyzna w garniturze pokazuje dokument na biurku obok kalkulatora

Każdy kredytobiorca w Polsce ma pełne prawo do tego, aby odstąpić od podpisanej umowy. Zgodnie z prawem można to zrobić w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy z instytucją finansową. Niemniej jednak odstąpienie od umowy kredytowej wiążę się z koniecznością zwrotu całej otrzymanej kwoty wraz z naliczonymi odsetkami. Chcesz dowiedzieć się, jak odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki? Jakich formalności trzeba dopełnić? Przejrzyj poniższy poradnik, a dowiesz się wszystkiego, czego potrzebujesz do zrezygnowania z umowy kredytu i pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu – jakie przepisy obowiązują w Polsce?

Choć decyzje o zaciągnięciu nowego zobowiązania finansowego są najczęściej dobrze przemyślane, to jednak zdarza się, że kredytobiorcy muszą z pewnych powodów zrezygnować z udzielonego finansowania. Odstąpienie od umowy podpisanej z instytucją finansową jest możliwe zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.

Zgodnie z prawem kredyt konsumencki jest zobowiązaniem udzielanym odpłatnie, ale na kwotę nie wyższą niż 255 550 złotych. Ustawa nakłada na instytucje finansowe obowiązek przyjęcia ewentualnego wniosku o odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki. Tutaj obowiązuje też prosta zasada. Niezależnie od rodzaju kredytu (gotówkowy, hipoteczny, konsolidacyjny) lub pożyczki (ratalnej, online, chwilówki) każdy konsument ma prawo złożyć wniosek o odstąpienie od umowy w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy kredytu konsumenckiego.

Rozwiązanie umowy następuje praktycznie od razu po złożeniu wniosku i spełnieniu warunków pozwalających na rezygnację z udzielonego wsparcia finansowego. Dokładne przepisy dotyczące warunków odstąpienia od umowy znajdziesz w 5 rozdziale Art. 53 Ust. 1 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku. Co więcej, pożyczko- i kredytodawcy powinni zawierać w umowach dopisek o możliwości rezygnacji z umowy na jasno określonych warunkach.

Odstąpienie od umowy pożyczki lub kredytu – krok po kroku

Chcesz dowiedzieć się, jak odstąpić od umowy kredytu lub pożyczki zgodnie z prawem? Wystarczy, że przejdziesz kilka kroków i zachowasz terminu wymaganego przez Ustawę o kredycie konsumenckim. Poniżej znajdziesz poradnik krok po kroku, jak odstąpić od umowy kredytu i pożyczki.

 1. Sprawdź, czy spełniasz warunki odstąpienia od umowy kredytowej/pożyczkowej. Chodzi głównie o nieprzekroczenie 14 dni kalendarzowych od czasu podpisania umowy oraz posiadania środków o równowartości udzielonego wsparcia finansowego wraz z naliczonymi odsetkami.
 2. Przygotuj wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej. To prosty dokument, który możesz napisać samodzielnie. Wystarczy, że zbierzesz kilka niezbędnych informacji: numer umowy kredytu lub pożyczki, swoje dane osobowe, numer PESEL i numer dowodu tożsamości.
 3. Wyślij wniosek o odstąpienie od umowy bezpośrednio do banku lub firmy pożyczkowej. Możesz to zrobić listownie, na adres e-mail lub coraz częściej elektronicznie przez serwis internetowy. Opcjonalnie możesz udać się do placówki instytucji finansowej i złożyć dokument z pomocą doradcy finansowego.
 4. Przelej pieniądze w ramach zwrotu całego przyznanego kapitału wraz z odsetkami na konto bankowe pożyczko- lub kredytodawcy. Alternatywnie wystarczy zapewnić odpowiednie saldo na koncie, jeśli rata kredytu miała być pobierana bezpośrednio z rachunku bankowego.
 5. Po pobraniu należnych pieniędzy i zaksięgowaniu wpłaty umowa kredytu lub pożyczki zostaje zamknięta.

Jak widzisz, procedury związane z odstąpieniem umowy pożyczki lub kredytu są wyjątkowo proste. Wystarczy tylko dochować terminów wynikających z przepisów prawa bankowego i prawidłowo uzupełnić wniosek skierowany do instytucji finansowej.

Jakie dane powinien zawierać wniosek o odstąpienie od umowy kredytu i pożyczki?

Przygotowanie wniosku z odstąpieniem od umowy kredytu i pożyczki wcale nie jest takie trudne. Wystarczy, że przygotujesz kilka niezbędnych informacji i prawidłowo sporządzisz dokument skierowany do banku lub firmy pożyczkowej.

Kilka informacji, których nie może zabraknąć we wniosku o odstąpienie od umowy finansowania to:

 • numer umowy kredytu lub pożyczki,
 • preferowany dzień zakończenia umowy oraz uregulowania zadłużenia,
 • numer PESEL, dowodu osobistego oraz dane osobowe klienta,
 • dane pożyczko- lub kredytodawcy,
 • wskazanie praw wynikających z konkretnych ustaw, które pozwalają na odstąpienie od umowy,
 • czytelny podpis wnioskodawcy.

Warto też dołączyć do wniosku kopię umowy lub kopię dowodu osobistego, jeśli wniosek jest składany przez internet. Tak przygotowany dokument musi zostać zaakceptowany przez instytucję finansową, a umowa zostanie rozwiązania wraz z dniem przekazania należnych środków na rachunek banku lub firmy pożyczkowej.

Przykładowy wniosek o odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki

Data: 9 września 2023 r.

Do: 

Bank Wzorcowy S.A. ul. Finansowa 123 00-456 Warszawa

Od: 

Jan Kowalski 

ul. Przykładowa 10 

01-234 Kraków 

PESEL: 8391312923

DOWÓD OSOBISTY: AYI 892012

Telefon: 123-456-789 

E-mail: jan.kowalski@email.com

Dotyczy: Odstąpienie od umowy kredytu/pożyczki nr 1234/2023

Szanowni Państwo,

W oparciu o przysługujące mi prawa wynikające z art. 53 ustawy o kredycie konsumenckim, niniejszym składam wniosek o odstąpienie od umowy kredytu/pożyczki nr 1234/2023, zawartej dnia 1 stycznia 2023 r.

Proszę o potwierdzenie przyjęcia mojego wniosku oraz poinformowanie mnie o dalszych krokach związanych z realizacją odstąpienia od umowy.

Załączniki:

 • Kopia umowy kredytu/pożyczki nr 1234/2023.
 • Dowód osobisty (kopia).

Z poważaniem, 

Jan Kowalski

Odstąpienie od umowy kredytu i pożyczki a zwrot prowizji

W ramach odstąpienia od umowy kredytowej lub pożyczkowej konsument ma pełne prawo do tego, aby odzyskać środki pobrane przez instytucję finansową w ramach prowizji. To oznacza, że jeśli w dniu podpisania umowy zostało pobrane np. 500 złotych prowizji za uruchomienie finansowania – po odstąpieniu od umowy pieniądze powinny zostać zwrócone pożyczko- lub kredytobiorcy. Zwrot nie jest możliwy w sytuacji, kiedy prowizja miała być doliczana do kwot miesięcznej raty zobowiązania.

Kiedy warto zdecydować się na odstąpienie od umowy kredytu i pożyczki? Podsumowanie

W życiu każdego człowieka może dojść do niespodziewanych sytuacji, w których nawet dobrze przemyślane zaciągnięcie pożyczki lub kredytu wymaga natychmiastowej rezygnacji z takiego pomysłu. Jeśli nie minęło 14 dni od czasu podpisania umowy, jak najbardziej możesz złożyć wniosek o odstąpienie od kredytu lub pożyczki.

Zrobisz to wygodnie przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu oraz bez żadnych dodatkowych kosztów. Wystarczy, że zwrócisz do instytucji finansowej całą kwotę przyznanego zobowiązania wraz z ewentualnymi odsetkami naliczonymi od dnia podpisania umowy.

Odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki – FAQ

Czy we wniosku o odstąpienie od umowy kredytu lub pożyczki trzeba podawać powód rezygnacji?

Nie ma obowiązku podawania powodów, dla których chcesz zrezygnować z umowy pożyczki lub kredytu. Instytucje finansowe są zobligowane do przyjęcia takiej dyspozycji, o ile zostaną spełnione warunki odstąpienia wynikające z Ustawy o kredycie konsumenckim.

Czy instytucje finansowe mogą odrzucić wniosek o odstąpienie od umowy?

Tak, ale tylko wtedy, kiedy jako pożyczko- lub kredytobiorca nie spełnisz wymaganych warunków odstąpienia. W przeciwnym razie bank i firmy pożyczkowe muszą zgodzić się na rozwiązanie umowy podpisanej nie później niż 14 dni przed złożeniem wniosku o odstąpienie.

Jakie są koszty odstąpienia od umowy pożyczki lub kredytu?

Zrealizowanie dyspozycji rozwiązania umowy kredytu lub pożyczki w terminie 14 dni od czasu jej podpisania nie generuje żadnych dodatkowych kosztów. Jako klient instytucji finansowej musisz tylko zwrócić otrzymane pieniądze w pełnej kwocie wraz z ewentualnymi naliczonymi odsetkami.