efines.pl

eFines.pl
Show Sidebar
| |

BIK (Biuro Informacji Kredytowej) – co to jest i jakie informacje zbiera?

Trzech mężczyzn stoi na przeciwko siebie

W dzisiejszych czasach każdy z kredytobiorców może zostać łatwo zweryfikowany, szczególnie pod kątem wiarygodności. W jaki sposób? Otóż instytucje finansowe dysponują odpowiednimi narzędziami oraz dostępem do rejestrów BIK, które stanowią rzetelne źródło informacji o kredytobiorcach. Czym zatem jest BIK? Jak działa Biuro Informacji Kredytowej i jakie dane gromadzi? Tutaj znajdziesz wszystkie niezbędne informacje.

Biuro Informacji Kredytowej – czym się zajmuje ta instytucja?

BIK, czyli Biuro Informacji Kredytowej to spółka akcyjna utworzona przez Związek Banków Polskich. Jej celem jest gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o kredytobiorcach wszystkich upoważnionym podmiotom. BIK działa na mocy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe. 

Jeśli chodzi o zasadę działania BIK – są to głównie rejestry, które przechowują informacje o aktualnych i zamkniętych zobowiązaniach bankowych i pozabankowych. To dzięki BIK banki komercyjne oraz pożyczkodawcy pozabankowi mogą szybko weryfikować wiarygodność potencjalnych klientów.

Jak działa BIK? Krok po kroku

Rejestry BIK są ogólnodostępne dla banków, gdzie klienci złożyli wnioski kredytowe, a także dla samych zainteresowanych osób, które chcą zweryfikować swoją historię kredytową. Zasada działania rejestrów jest prosta.

 1. Konsument składa wniosek kredytowy.
 2. Kredytodawca w tracie weryfikacji wniosku wysyła zapytanie do BIK.
 3. Biuro Informacji Kredytowej przesyła raport o kredytobiorcy.
 4. Po poprawnej weryfikacji wiarygodności i historii kredytowej w BIK wydawana jest decyzja o przyznaniu finansowania lub odrzuceniu wniosku.

Kiedy następuje podpisanie nowej umowy kredytu, pożyczki lub chwilówki informacje są przekazywane do Biura Informacji Kredytowej. Jeśli kredytobiorca spłaca zobowiązanie w terminie, w rejestrze znajdą się tylko pozytywne wpisy. Kiedy jednak nastąpi opóźnienie w spłacie, wtedy BIK odnotuje ten fakt, a to może rzutować na późniejszą zdolność i wiarygodność kredytową klienta.

Jakie dane są przechowywane przez BIK?

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje szereg istotnych informacji, które mogą rzutować na ostateczną ocenę kredytobiorcy przez bank lub firmę pożyczkową. Zawsze wtedy, kiedy konsument wysyła wniosek kredytowy, zaciąga nowe zobowiązanie lub nie wywiązuje się z harmonogramu spłat – ten fakt zostanie odnotowany w rejestrze BIK.

Zatem jakie dane przechowuje BIK, aby udostępnić je zainteresowanym i uprawnionym podmiotom?

 • dane osobowe kredytobiorców,
 • informacje o aktywnych i zamkniętych zobowiązaniach bankowych i pozabankowych,
 • pełna historia spłat zadłużeń,
 • terminy zaciągnięcia kredytów, pożyczek i chwilówek.

Jeśli chodzi o rodzaje zobowiązań, o których informacje są przechowywane w rejestrach Biura Informacji Kredytowej, wyróżniamy takie, jak:

 • kredyty hipoteczne,
 • kredyty gotówkowe,
 • kredyty konsolidacyjne,
 • kredyty samochodowe,
 • karty kredytowe,
 • limity na koncie,
 • leasingi konsumenckie,
 • pożyczki ratalne,
 • chwilówki.

Praktycznie wszystkie zobowiązania związane z sektorem bankowości są uwzględnione w rejestrze kredytobiorców. Dzięki temu wszystkie banki komercyjne i firmy pożyczkowe mogą ekspresowo sprawdzać wiarygodność i historię kredytową potencjalnych klientów.

Jak sprawdzić raport BIK? Krok po kroku

Weryfikacja raportu BIK na własną rękę jest możliwa na kilka sposobów. Pierwszy to pobranie bezpłatnego raportu, który jest udostępniany kredytobiorcom raz na pół roku. Abu go otrzymać trzeba złożyć stosowny wniosek do Biura Informacji Kredytowej. Instytucja ma 30 dni na odpowiedź i udostępnienie dokumentu.

Jeśli liczy się czas, warto zapłacić lub wykupić abonament usług w BIK-u za nieco ponad 100 złotych rocznie. W pakiecie można mieć dostęp do 6 raportów i alertów o nowych wpisach w rejestrze. Co istotne, dokument historii kredytowej jest w tym przypadku dostępy od ręki.

Aby otrzymać bezpłatną wersję raportu, trzeba złożyć odpowiedni wniosek o wydanie kopii danych: elektronicznie, pocztą tradycyjną lub w centrum obsługi klienta Biura Informacji Kredytowej z siedzibą w Warszawie.

Jak pobrać bezpłatny raport BIK przez internet? Wystarczy przejść kilka kroków.

 1. Założyć nowe konto na stronie www.bik.pl.
 2. Zalogować się na utworzone konto klienta.
 3. Wysłać dyspozycję o wydaniu bezpłatnej kopii dokumentów poprzez zakładkę z wiadomościami.
 4. Po wygenerowaniu raportu pobrać go – z powiadomienia na skrzynce e-mail lub bezpośrednio z konta w serwisie.

Z czego składa się raport BIK? Najważniejsze informacje dla kredytobiorców

Raport wygenerowany przez Biuro Informacji Kredytowej dzieli się na kilka sekcji zawierających odrębne informacje o kredytobiorcy. Im obszerniejsza historia zadłużeń danej osoby, tym więcej stron będzie mieć szczegółowy raport. Taki dokument dzielimy na kilka sekcji:

 1. Zawierająca informacje o wskaźniku BIK, który dotyczy opóźnień w spłacie aktywnych zobowiązań. Tutaj znajdują się też informacje o kredytobiorcy.
 2. To ocena punktowa BIK w skali od 0 do 100. Wartość punktowa jest uzależniona od terminowości kredytobiorcy.
 3. Informacje o aktywnych zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych, które zostały uwzględnione przez BIK. Tutaj znajdziesz informacje o kwotach kredytów, pozostałej kwocie do spłaty oraz wysokości aktualnego zadłużenia.
 4. Informacje o zamkniętych zobowiązaniach kredytowych i pożyczkowych. Te dane są najczęściej wykorzystywane do celów statystycznych, choć negatywne wpisy mogą tu rzutować na ocenę wiarygodności klienta przez bank.
 5. Dane z rejestrów BIK InfoMonitor dotyczące opóźnień w płatnościach za usługi telekomunikacyjne, prąd, czynsz lub inne media.

Czyszczenie BIK – czy można to zrobić na własną rękę?

Jako takie czyszczenie BIK to jedynie proces, który umożliwia wycofanie zgody marketingowej na przetwarzanie danych osobowych przez instytucje finansowe. Dzięki temu po zaakceptowaniu wniosku złożonego do banku lub firmy pożyczkowej można liczyć na wykreślenie negatywnych wpisów z rejestrów. To jednak możliwe tylko w przypadku zobowiązań, które zostały już spłacone w pełni zamknięte. Usunięcie negatywnego wpisu z rejestrów BIK jest możliwe w trzech przypadkach:

 1. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez instytucję finansową – po wygaśnięciu zobowiązania. Bank jednak nie musi zgodzić się na przyjęcie wniosku.
 2. Upłynie 5 lat od terminu wymaganego do przetwarzania danych osobowych.
 3. Dane podane w rejestrze są nieprawdziwe, błędne lub niezgodne ze stanem faktycznym.

Według informacji przekazywanych przez BIK ponad 90% wpisów w rejestrach jest pozytywnych. Niemniej jednak, jeśli pojawiają się negatywne wpisy, warto reagować i postarać się wykreślić je z rejestru. W przeciwnym razie może to rzutować na zdolność kredytową oraz ogólną ocenę wiarygodności kredytobiorcy przez analityków.

Biuro Informacji Kredytowej– FAQ

Jak długo BIK przechowuje informacje w swoich bazach?

W przypadku rejestrów Biura Informacji Kredytowej – dane o kredytobiorcach są przechowywane nawet do 12 lat. To dotyczy tylko danych gromadzonych w celach statystycznych, a więc nie wpływają negatywnie na historię kredytową. Każda informacja o zobowiązaniu bankowym lub pozabankowym jest przechowywana przez BIK przez 5 lat od dnia jej pojawienia się.

Czy każde zapytanie do BIK zostaje odnotowane w raporcie kredytowym?

Zapytania związane z wnioskami o kredyt lub pożyczkę dokonywane przez instytucje finansowe są zazwyczaj widoczne w raporcie kredytowym.

Czy informacje w rejestrach BIK są poufne?

Tak, informacje w rejestrach BIK są objęte ochroną poufności. BIK ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo przechowywanych danych i stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.

Czy informacje w rejestrach BIK są aktualizowane na bieżąco?

Tak, informacje w rejestrach BIK są aktualizowane na bieżąco przez instytucje finansowe, które przesyłają informacje o udzielonych kredytach, pożyczkach i spłacie zobowiązań. Ważne jest jednak, aby regularnie monitorować swoje informacje w BIK i zgłaszać ewentualne niezgodności.